Auteursarchief: Rebekka W.R. Bremmer

Over Rebekka W.R. Bremmer

Dutch writer and translator.

Dat deed je gewoon

Het afgelopen jaar heb ik met Fred Hisschemöller aan zijn levensverhaal mogen werken en nu – in zijn honderdste levensjaar! – debuteert hij.

Fred is een van de laatste ooggetuigen van de vrijwel gehele vorige eeuw. Zijn leven begint in 1922, toen Nederland nog geen Afsluitdijk had en Wilhelmina al bijna vijfentwintig jaar koningin was. Door de ogen van Fred krijgen we een prachtig inkijkje in dat verdwenen, verzuilde Nederland, en vervolgens in de rest van de twintigste eeuw.

Fred Hisschemöller is de geschiedenisleraar die eenieder zich zou wensen en via zijn persoonlijke verhaal krijgt de lezer een prachtig zicht op hoe de geschiedenis in de twintigste eeuw zich heeft ontvouwd.

Vierde roman!

De afgelopen twee jaar heb ik me voornamelijk beziggehouden met vertalen en lesgeven. Ik ben zeer verguld dat ik een beurs van het Nederlands Letterenfonds heb gekregen om aan mijn vierde roman te werken. Heel veel dank!

Nederlands-Letterenfonds-logo-RGB

#mijnnaamisselma #unspeakable #eenbeloofdland #eb #deevolutievaneenhuwelijk #demaandanstopheterfvandedoden #vierderoman

A promised land – Barack Obama

Op 17 november verschijnt Een beloofd land , het eerste deel van de memoires van Barack Obama. Ik ben trots en vereerd dat ik een deel van zijn memoires heb mogen vertalen, waarbij ik een inkijkje heb gekregen in een historische periode van de Verenigde Staten.

#eenbeloofdland #apromisedland #potus44

Federico García Lorca ✝︎ 19-8-1936

Vierentachtig jaar geleden werd de Spaanse toneelschrijver en dichter Federico García Lorca aan het begin van de Spaanse Burgeroorlog op brute wijze vermoord. Hij was één van de naar schatting 500,000 slachtoffers van de Spaanse burgeroorlog die woedde van juli 1936 tot maart 1939. In mijn roman De maan danst op het erf van de doden beschrijf ik Lorca’s vriendschap met Pablo Neruda, zijn verboden liefde met Juan en zijn wrede, onrechtvaardige dood.

‘De scène waarin [de moord op Federico García Lorca] beschreven wordt is eigenlijk het hoogtepunt van het boek. Ik had echt de tranen in mijn ogen staan. Dat heeft ze zo indrukwekkend beschreven.’ Bob Kappen, De ochtend van 4‘

Hoogtepunt van de roman is de beschrijving van de laatste dagen van Frederico García Lorca. (…) in de beschrijving hoe het mogelijkerwijs was, in de dialogen met ouders, vrienden, bewakers, in de onzekerheid bij Lorca, komt de gruwel boven drijven. Niet in grote woorden maar in de beschrijving: “Ze werden naar een cel met een zware, houten deur gebracht. De vloer was de aarde, zijn voeten schraapten over de grond, slechts stof om op te staan. Het was donker.”’ Kees ’t Hart, De Groene Amsterdammer

‘Ten slotte is er het verhaal van Federico García Lorca. We lezen hoe de homoseksuele dichter de liefde van zijn leven beleeft, hoe hij op een kwaad moment niet meer kan vluchten en uiteindelijk door fascisten wordt vermoord in de buurt van Granada. De machteloosheid van Lorca in zijn laatste dagen, de grootste dichter van Spanje en het beroemdste slachtoffer van de Burgeroorlog, die gaat onder je huid zitten, en levert het beste deel van deze roman op.’ Gerwin van der Werf, Trouw

García Lorca wordt kort na het uitbreken van de burgeroorlog geëxecuteerd, even buiten Granada. Dat levert een ijzingwekkende passage op.’ Maarten Reijnders, Wordt Vervolgd

Screenshot 2020-08-17 at 16.24.31

De maan danst op het erf van de doden

Vierentachtig jaar geleden zou de Volksolympiade plaatsvinden in Barcelona, de tegenhanger van de Olympische Spelen die eerder dat jaar in het Berlijn van nazi-Duitsland waren gehouden. Aan de Volksolympiade mocht iedereen meedoen, ongeacht ras, sekse of nationaliteit. Sommige landen die geweigerd hadden atleten naar Duitsland te sturen, deden hier wel aan mee. Maar helaas gingen de spelen niet door. Want de Spaanse Burgeroorlog brak uit. Een bloedige oorlog die bijna drie jaar zou duren en het leven zou kosten aan minstens een half miljoen mensen. Volksolympiade 1936

Meer lezen over de Volksolympiade en de Spaanse Burgeroorlog? In De maan danst op het erf van de doden volgen we de levens van Fanny Schoonheyt, een Rotterdamse journaliste, Pablo Neruda, de Chileense dichter, Maruca Reyes, zijn vrouw en de Spaanse dichter en toneelschrijver Federico García Lorca in de aanloop naar en tijdens de oorlog.

Clara Schumann – Bleke rozen

Clara_Schumann_(1857)

Vandaag 124 jaar geleden stierf de concertpianiste en componiste Clara Schumann.

CLARA: Nee. Het is genoeg geweest. De laatste klanken zijn voor mij weggestorven. Nu rest mij slechts de stilte en dat geeft mij troost. Het voert mij terug naar de tijd toen ik nog geen woorden had, toen ik nog niet hoefde te spreken. Kun je geloven dat de dokters dachten dat ik doof was! Ik! Ik opende mijn mond pas toen ik vijf jaar was en er niet meer onderuit kwam. Toen ik Robert leerde kennen, was het niet de muziek die mij in hem aantrok, maar de stilte. Het zijn de momenten die ik het meeste koester. De uren die wij zwijgend met elkaar hebben doorgebracht.

FANNY: Een briljante componist en een virtuose concertpianiste die uren bij elkaar zitten zonder iets te zeggen, zonder iets te spelen? Wat een verspilling! Denk eens aan al die werken die jullie nog hadden kunnen componeren, aan de liederen die wij daardoor zijn misgelopen, als…

CLARA: Sssshhhhh!

Uit Bleke rozen: een muzikale dialoog tussen Clara Schumann en Fanny Mendelssohn

CLARA: No. Enough is enough. The last notes have died away. Silence is all that remains and it consoles me. It brings me back to the time when I didn’t need words, when I didn’t have to speak. Can you believe the doctors thought I was deaf! Me! I didn’t start to talk until I was five and only because I had no choice. When I met Robert it wasn’t music that attracted me to him, it was the silence. Those are the moments I cherish most, the hours we spent in silence.

FANNY: A brilliant composer and a virtuoso pianist who sit together without uttering a word, without making music? What a waste! Just think of all the works you could have composed, all the songs you never wrote…

CLARA: Sssshhhhh!

From Pale Roses: A musical dialogue between Clara Schumann and  Fanny Mendelssohn

CLARA: Nein. Es ist genug so. Die letzten Töne sind für mich ausgeklungen. Jetzt bleibt mir nur noch die Stille und das gibt mir Trost. Es bringt mich zurück in die Zeit, in der ich noch keine Worte hatte, als ich noch nicht zu sprechen brauchte. Kannst du dir vorstellen, dass die Ärzte dachten, ich sei taub! Ich! Ich machte den Mund erst auf, als ich fünf Jahre alt war und nicht mehr umhin konnte. Als ich Robert kennenlernte, war es nicht die Musik, die mich in ihm anzog, sondern die Stille. Das sind meine kostbarsten Momente. Die Stunden, die wir schweigend miteinander verbrachten.

FANNY: Ein brillanter Komponist und eine virtuose Konzertpianistin, die Stunden lang zusammen sitzen, ohne etwas zu sagen, ohne etwas zu spielen? Was für eine Verschwendung! Denk an all die Werke, die ihr noch hättet komponieren können, an die Lieder, die uns dadurch entgangen sind, wenn…

CLARA: Schschscht!

Aus Rosen so blass: ein musikalischer Dialog zwischen Clara Schumann und Fanny Mendelssohn, Übersetzung Hanna Kok-Ahrens

#lezenintijdenvancorona

#ikschrijfthuis (dat deed ik altijd al)

#ikvertaalthuis (dat deed ik ook altijd al)

#ikleesthuis (dat deed ik vroeger overal)